HPV

u ginekologa w katowicach

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

W praktyce diagnostyki ginekologicznej HPV wykrywany jest najczęściej za pomocą badań kolposkopowych, cytologicznych i histopatologicznych. Kolposkopowo rozpoznaje się kliniczną postać zakażenia HPV. Na tarczy widoczne są kłykciny i/lub leukoplakia.

Na bardziej szczegółową diagnostykę pozwalają metody z zakresu biologii molekularnej. Przede wszystkim okazało się, że wykrywanie HPV z zastosowaniem 3 morfologicznych rutynowych metod (kolposkopia, cytologia, histopatologia) wymaga weryfikacji i uzupełnienia metodami biomolekularnymi. Takie postępowanie doprowadziło do wyłonienia utajonej postaci zakażenia HPV, nie wykrywanej ani cytologicznie ani kolposkopowo, ani histopatologicznie. Postać utajoną wykrywa się u kobiet bez objawów zakażenia z ujemnymi wynikami cytologicznymi i kolposkopowymi. Test peroksydazowy i metody hybrydyzacji DNA HPV ujawniają HPV u 2% kobiet bez cech neoplazji.

W zależności od zastosowanych metod diagnostycznych, można wyłonić 3 postacie zakażenia HPV:

 • Postać kliniczną – 5,7% przypadków zakażenia HPV, rozpoznawaną kolposkopowo
 • Postać subkliniczną – 75% przypadków zakażenia HPV, rozpoznawaną kolposkopowo i/lub cytologicznie i histopatologicznie
 • Postać utajoną – 19,3% przypadków zakażenia HPV rozpoznawaną testem immunoperoksydazowym, technika hybrydyzacji DNA HPV.

Stosując techniki z zakresu biologii molekularnej, najczęściej hybrydyzacji HPV DNA, zidentyfikowano kilkadziesiąt typów HPV DNA. Ustalono, że poszczególne typy wirusa mają różny potencjał onkogenny.

Pod tym względem typy brodawczaka ludzkiego można zaklasyfikować do dwóch grup:

 • O małym potencjale onkogennym – grupy małego ryzyka (typ 6, 11, 42, 43, 44)
 • O dużym potencjale onkogennym – grupy dużego ryzyka (typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45)

Wśród typów dużego ryzyka w Europie i Ameryce Północnej dominuje HPV16, natomiast w Azji południowo wschodniej HPV18.

W obecnym stanie możliwości diagnostycznych większość przypadków raka szyjki może być wykryta w stadium przedinwazyjnym. W ostatnich latach sprzyja temu rozwój diagnostyki HPV, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożenia rakiem chorych zakażonych HPV.

Cramer scharakteryzował grupę kobiet specjalnej troski, ze względu na ochronę przed rakiem szyjki macicy. Należą do nich osoby:

 • Rozpoczynające życie płciowe wcześniej tzn. 1-2 po menarche
 • Palące tytoń
 • Z zakażeniami HSV-2 lub chorobami wenerycznymi w przeszłości
 • Eksponowane na DES w życiu płodowym
 • Ze stwierdzoną w przeszłości dysplazją (histologicznie) lub III grupą PAP (cytologicznie)

W świetle nagromadzonych obecnie obserwacji staje się oczywiste, że czynnikiem, który odgrywa wyjątkowo dużą rolę w promocji neoplazji raka szyjki jest zakażenie HPV. Większość czynników wskazujących na zagrożenie zakażeniem HPV jest od dawna uznana za czynniki ryzyka raka szyjki macicy.

Jak przygotować się do badania?

 • badanie pobierane jest na wizycie przez lekarza

Lekarz opiekuńczy