Cytologia

planowanie ciąży

Badanie cytologiczne

Na czym polega badanie cytologiczne?

Cytologia to nieinwazyjne badanie szyjki macicy. Ginekolog specjalną szczoteczką pobiera wymaz z szyjki macicy, a następnie umieszcza go na szkiełku mikroskopowym. Preparat trafia do laboratorium, gdzie zostaje poddany analizie. Badanie nie jest bolesne. Umożliwia ono wykrycie stanów przednowotworowych i nowotworowych. Umożliwia usunięcie zmian gdy są one jeszcze minimalne, w sposób mniej inwazyjny, co nie pozostaje bez znaczenia dla młodych kobiet, które planują w przyszłości zajść w ciążę.

Jak interpretować wynik badania cytologicznego?

INTERPRETACJA WYNIKU CYTOLOGII WEDŁUG PAPANICOLAU

Podział zaproponowany w 1943 r. przez Papanicolaou jest powszechnie znaną i stosowaną klasyfikacją wyników cytologii. Zawiera ona 5 grup określanych potocznie jako stopnie lub klasy:

Grupa I – w rozmazie są prawidłowe komórki warstw powierzchownych nabłonka pokrywającego szyjkę macicy.

Grupa II – oprócz komórek stwierdzanych w grupie I, pojawiają się komórki warstw głębszych z cechami zwyrodnienia i pobudzenia oraz komórek odczynu zapalnego.

Grupa III – oprócz komórek występujących w grupie II, stwierdza się komórki „podejrzane”, niemające jednoznacznych cech złośliwości.

Grupa IV – w rozmazie są komórki występujące w grupie II oraz pojedyncze komórki spełniające kryteria diagnostyczne dla komórek nowotworowych.

Grupa V – w rozmazie są liczne komórki z cechami złośliwości.

Klasyfikacja Papanicolau mimo licznych modyfikacji nie spełnia wymogów współczesnej cytodiagnostyki klinicznej.

W 1988 roku Narodowy Instytut Onkologiczny USA w Bethesda zaproponował klasyfikację, która określana jest jako system Bethesda. System ten wymaga od cytologa podawania rozpoznania w formie opisowej i właściwego klasyfikowania stwierdzanych nieprawidłowości.

INTERPRETACJA WYNIKU CYTOLOGII WEDŁUG SYSTEMU BETHESDA

I. Ocena jakości rozmazu

II. Podstawowa ocena rozmazu

A. Rozmaz prawidłowy – koniec oceny

B. Rozmaz zawiera zmiany patologiczne o charakterze łagodnym lub złośliwym i wymaga dalszej oceny według kryteriów poniżej:

  • Zakażenia (zakażenia HPV zostały zakwalifikowane do grupy związanej z występowaniem nieprawidłowych komórek nabłonkowych)
  • Zmiany regeneracyjne i reparacyjne
  • Nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego
  • Komórki gruczołowe

C. Inne nowotwory złośliwe

D. Ocena cytohormonalna rozmazu

System Bethesda podnosi rangę badania cytologicznego. Rozwiązuje problem III grupy w klasyfikacji wg Papanicolau dzieląc jednoznaczne zmiany komórkowe w nabłonku płaskim na potencjalnie odwracalne LSIL i na nieodwracalne czyli HSIL, wymagające dalszej diagnostyki (histopatologicznej).

Jak przygotować się do badania cytologicznego?

  • Cytologię wykonujemy po miesiączce (nie w trakcie).
  • Badanie wykonujemy 2 dni po skończonym leczeniu dopochwowym.
  • Nie należy współżyć 2 dni przed badaniem.

Jaki jest czas oczekiwania na wynik cytologii?

  • Czas oczekiwania na wynik cytologii wynosi do 14 dni roboczych.
  • Wymaz kontrolny po ewentualnym leczeniu może pobrać położna (nie ma konieczności umawiania się na wizytę lekarska w celu ponownego pobrania cytologii).
  • Po wyrażeniu zgody wyniki przesyłane są na podany przez pacjenta adres e-mailowy.

Lekarz opiekuńczy