Diagnostyka chorób cywilizacyjnych

Diagnostyka chorób cywilizacyjnych Katowice

Diagnostyka chorób cywilizacyjnych w Zięba Clinic

Z względu na stały wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne w Zięba Clinic wdrożono procedury, które umożliwiają skuteczna prewencje, diagnostykę i leczenie.

Choroby cywilizacyjne maja silna korelacje z ilością urodzeń oraz zgonów. Pomimo iż potrafimy znacznie wydłużyć życie osób przewlekle chorych nadal, jakość życia znacznie spada. Najczęstsza przyczyna zgonów na świecie są choroby sercowa- naczyniowe ( zawał, udar). Zaraz za nimi choroby nowotworowe. Z drugiej strony najbardziej dynamicznie narasta problem niepłodności męskiej i żeńskiej. Suma tych chorób przyczynia się do znacznego obniżenia populacji.

Na  obecny stan wiedzy medycznej wiadomym jest, iż kluczowa role w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych odgrywa środowisko, pożywienie, stres, używki oraz aktywność fizyczna.

W związku z tym dzięki ocenie  przyczyn schorzeń pacjentów w Zięba Clinic przygotowano innowacyjne  usług medycznych pozwalających na całkowitą lub częściową eliminację skutków chorób cywilizacyjnych:

  1. Wspomaganie pacjentów posiadających męskie komórki rozrodcze z nadmierną fragmentacją DNA
  2. Wspomaganie pacjentek po stwierdzeniu niepłodności
  3. Suplementacja dożylna w przypadku niedoborów witaminowych
  4. Wspomaganie pacjentów z przewlekłymi zmianami miażdżycowym oraz stwierdzoną zakrzepicą.
  5. Onkologia – leczenie spersonalizowane
  6. Leczenie niepłodności u otyłych pacjentek

Wspomaganie pacjentów posiadających męskie komórki rozrodcze z nadmierną fragmentacją DNA

Udokumentowaną w pracach naukowych przyczyną niepłodności męskiej jest    zanieczyszczone powietrze, wysoko przetworzona żywność, związki toksyczne, stres oraz brak aktywności fizycznej. Czynniki te sprzyjają kumulacji wolnych rodników w organizmie zdrowego mężczyzny doprowadzając bezpośrednio do uszkodzenia najbardziej wrażliwych komórek min. komórek rozrodczych męskich – plemników. W Zięba Clinic pacjent może ocenić stan nasienia oraz jego potencjał genetyczny poprzez innowacyjne badanie nasienia. W oparciu o wyniki  wyżej wymienionych badań  zespół specjalistów (endokrynolog, embriolog oraz specjalista żywienia i suplementacji) ustala indywidualną terapię dożylną. Celem zastosowanego leczenia jest znaczne obniżenie wolnych rodników tym samym poprawa jakości nasienia i jego potencjału rozrodczego.

Wspomaganie pacjentek po stwierdzeniu niepłodności

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na niepłodność żeńską to czynniki środowiskowe,   analogiczne do wymienionych w punkcie pierwszym dotyczącym niepłodności męskiej. Dodatkowymi czynnikami mogą być trwałe zmiany w obrębie miednicy małej jak zrosty, endometrioza i wtórna niedrożność jajowodów. Celem nadrzędnym jest komplementarne leczenie zachowawcze i chirurgiczne w odpowiednio krótkim czasie umożliwiające posiadanie potomstwa przez pacjentkę zakwalifikowaną wcześniej jako trwale niepłodną. Choroby przewlekłe jak endometrioza będące procesami autoimmunologicznymi wymagają wdrożenia innowacyjnej metody wsparcia układu immunologicznego doprowadzając do długotrwałej remisji , nieosiągalnej innymi metodami.

Suplementacja dożylna w przypadku niedoborów witaminowych

Z względu na udowodnione naukowo w populacji duże niedobory witaminowe w Zięba Clinic każdy pacjent wyrażający zgodę na wykonane badania ma oznaczane stężenie najpotrzebniejszych witamin w surowicy krwi. Witaminy te odgrywają znaczącą role w utrzymaniu homeostazy w organizmie człowieka. Określone wyniki badań mogą być wskazaniem do wykonania głębszej diagnostyki genetycznej.

Wspomaganie pacjentów z przewlekłymi zmianami miażdżycowym oraz stwierdzoną zakrzepicą

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów. Choroby te są bardzo często występujące u osób powyżej 40 roku życia, a ich przyczyną jest przede wszystkim długoletnie nieprawidłowe dbanie o jakość swojego życia. Główne przyczyny to; palenie papierosów, nadwaga, brak ruchu, a także stres.

Innowacyjne metody diagnostyczne pozwalają przedsięwziąć działania profilaktyczne których celem jest zminimalizowanie ryzyka występowania incydentu sercowo-naczyniowego.

Usługa polega na dożylnej suplementacji, której efektem jest poprawa stanu naczyń krwionośnych pacjentów.

Należy nadmienić, że suplementacja dożylna przy niezmienionym stylu życia pacjenta nie będzie odnosiła oczekiwanych efektów. Stąd w Zięba Clinic wprowadzono grupowe spotkania z lekarzami, psychologiem oraz dietetykiem. Na spotkaniach są przekazywane pacjentom przyczyny ich chorób oraz sposobów zatrzymania rozwoju choroby. Prowadzone są również warsztaty dietetyczne, na których  dietetyk  uczy jak powinno wyglądać żywienie osoby dbającej o swój i całej rodziny stan zdrowia.

Onkologia – leczenie spersonalizowane

W Zięba Clinic wprowadzono komercyjną usługę leczenia onkologicznego spersonalizowanego stanowiącą nową i obiecującą formę terapii onkologicznej, z którą wiąże się współcześnie szczególne nadzieje w zakresie poprawy skuteczności leczenia antynowotworowego oraz wydłużenia długości całkowitego przeżycia u pacjentów z rozpoznaniem procesu rozrostowego raka. Dzięki dynamicznemu rozwojowi genetyki, rośnie poziom wiedzy o biologii nowotworów. Odkrywane są specyficzne zaburzenia genetyczne będące przyczyną poszczególnych nowotworów. Badania nastawione są na poszukiwanie leków celujących bezpośrednio w zmianę genetyczną.

Leki takie stosowane są samodzielnie albo w skojarzeniu z leczeniem chemicznym czy też radiologicznym.

Leczenie niepłodności u otyłych pacjentek

Powyższa usługa w Zięba Clinic dotyczy pacjentek których niepłodność w otyłości współistniej ze zmniejszona rezerwa jajnikową a co za tym idzie skróconym czasem leczenia. Długi czas trwania odchudzania jaki jest niezbędny do spalenia   tkanki tłuszczowej oraz substancje toksyczne uwalniane z niej w tym procesie zmuszają do wprowadzenia innowacyjnej w tej terapii metody leczenia. Liposukcja   jest jedynym rozwiązaniem dzięki któremu w krótkim czasie można przystąpić do wybranej procedury rozrodu naturalnego lub wspomaganego bez obaw o toksyczny wpływ na zagnieżdżenie zarodka i rozwój płodu.

 

Wyślij e-mail lub zadzwoń


Skontaktuj się z nami


Masz pytania? Zadzwoń
+48 32 202 36 35

Napisz wiadomość
info@ziebaclinic.pl