Diagnostyka genetyczna

Badania genetyczne kobiet oraz mężczyzn. Szczególnie gdy nastąpiło poronienie, obumarcie płodu lub nie stwierdzono jednoznacznej przyczyny niepłodności. W przypadku mężczyzn, gdy stwierdzono azoospermię.

Diagnostyka genetyczna u kobiet oraz mężczyzn

Diagnostyka genetyczna u kobiet

Zalecamy, aby diagnostykę genetyczną u kobiet wykonać, jeśli:

 • nastąpiło kilkukrotne poronienie lub obumarcie płodu,
 • nie stwierdzono jednoznacznej przyczyny niepłodności,
 • stwierdzono typowe lub nietypowe objawy mukowiscydozy,
 • poprzednie dzieci miały niską masę urodzeniową (IUGR), wady cewy nerwowej, rozszczep wargi i podniebienia lub wadę serca,
 • występują zaburzenia rozwoju narządów płciowych,
 • stwierdzono wrodzony hypogonadyzm hypogonadotropowy,
 • wrodzone zmiany fenotypowe.

Diagnostyka genetyczna u mężczyzn

Zalecamy, aby diagnostykę genetyczną u mężczyzn wykonać, jeśli:

 • u partnerki nastąpiło kilkukrotne poronienie lub obumarcie płodu,
 • stwierdzono azoospermię (brak plemników w nasieniu),
 • stwierdzono ciężką oligozoospermię (<5 milionów plemników w 1 mililitrze nasienia),
 • stwierdzono podwyższony poziom hormonu FSH w surowicy krwi.
 • stwierdzono w rodzinie mukowiscydozę.

Medyczne statystyki

Nawet 30% par boryka się z niepłodnością o podłożu genetycznym. Badania genetyczne zaleca się wykonać kobietom, które ukończyły 35 lat lub doświadczyły poronień i parom przygotowującym się do zapłodnienia in vitro, lub takim, u których w rodzinie wystąpiły nieprawidłowości genetyczne.

Badanie kariotypu

Pierwszą diagnostyką genetyczną, którą zwykle zleca się parze, jest badanie kariotypu. Prawidłowy kariotyp człowieka złożony jest z 22 par autosomów oraz 1 pary chromosomów płci, które oznaczane są symbolami X i Y. Badanie ustala, czy budowa chromosomów jest prawidłowa, co pozwala ustalić przyczyny niepłodności oraz wykryć nieprawidłowości w strukturze chromosomów, które mogą przyczynić się do wad genetycznych u potomstwa. Badanie kariotypu wystarczy wykonać raz w życiu.

Lekarz opiekuńczy