Nowotwory jądra

u urologa katowice

Guzy jąder to w większości nowotwory złośliwe, stanowią 1% wszystkich złośliwych nowotworów u mężczyzn. Występują najczęściej u mężczyzn między 25 a 35 rokiem życia i są najczęstszym typem nowotworów u mężczyzn w tej grupie wiekowej.

Jakie są objawy nowotworu jąder?

Nowotwór jądra nie daje zwykle objawów bólowych, manifestuje się najczęściej jedynie powiększeniem jądra. Brak objawów bólowych i mała świadomość społeczna o konieczności samobadania jąder, skutkują późnym wykryciem nowotworu. Pacjenci często trafiają do lekarza już z przerzutami.

Na co należy zwrócić uwagę?

Niepokój pacjenta powinny wzbudzić wszelkie zmiany w wyglądzie jądra. W chorobie nowotworowej zdarza się, że jądro najpierw staje się małe i twarde, a następnie się powiększa. Do charakterystycznych objawów należy również uczucie ciężkości jądra oraz nadmierne dolegliwości po niewielkim urazie moszny.

Objawy takie, jak utrata masy ciała, brak apetytu, nudności, krwioplucie czy duszności mogą świadczyć o zaawansowanym, rozsianym procesie nowotworowym.

Jak przebiega diagnostyka nowotworu jąder?

Urolog może podejrzewać nowotwór, gdy w badaniu fizykalnym stwierdzi niebolesne powiększone i twarde jądro. Podstawowym badaniem stosowanym w diagnostyce jest jednak USG jąder. Pomocne w rozpoznaniu oraz monitorowaniu leczenia są osoczowe markery nowotworowe, ich wykonanie może zlecić lekarz w czasie wizyty.

Ostateczne rozpoznanie wymaga weryfikacji histopatologicznej guza.

Leczenie

Leczenie opiera się na wycięciu chorego jądra. Dalsze leczenie zależne jest od typu histologicznego nowotworu oraz stadium zaawansowania choroby. W dalszym postępowaniu stosuje się radioterapię lub chemioterapię.

Rak prostaty

Prostata inaczej zwana gruczołem krokowym, jest narządem należącym do układu męskich narządów płciowych. Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Mężczyźni u których w rodzinie występował ten nowotwór są obarczeni co najmniej 2-krotnie większym ryzykiem zachorowania.

Na co należy zwrócić uwagę?

Guz ten rozwija się stosunkowo powoli, niekiedy w miarę powiększania swojej objętości, powoduje objawy takie jak: częstomocz, utrudnienie oddawania moczu i słaby strumień moczu, nagłe uczucie parcia na mocz. U mężczyzn poniżej 55. roku życia rak może się rozwijać praktycznie bezobjawowo. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań diagnostycznych, które umożliwiają wczesne wykrycie nowotworu i skuteczne leczenie.

Jak diagnozuje się raka prostaty?

Diagnostyka raka stercza opiera się głównie na przeprowadzeniu badania fizykalnego przez odbytnicę. Badanie to ma na celu ocenę kształtu, wielkości, spoistości symetrii oraz bolesności gruczołu. Nie każda nieprawidłowość wykryta przez lekarza musi oznaczać nowotwór, potwierdzenie istnienia raka na podstawie biopsji uzyskuje się tylko u części mężczyzn, u których wynik badania był nieprawidłowy.
Istotną rolę w diagnostyce raka stercza odgrywa oznaczenie stężenia specyficznego  antygenu gruczołu krokowego (PSA) w surowicy krwi. Wzrost tego parametru stanowi wskazanie do wykonania szerszej diagnostyki. Należy jednak zaznaczyć, że nie zawsze wzrost stężenia PSA jest jednoznaczny z rozwojem nowotworu.

W przypadku podejrzenia raka gruczołu krokowego wykonuje się USG przezodbytnicze, oraz biopsję gruczołu krokowego. Nie są to jednak badania rutynowe. Wykonuje się je jedynie w celu potwierdzenia wcześniejszej diagnozy.

Raka prostaty ostatecznie rozpoznaje się na podstawie badania histopatologicznego wycinka pobranego w czasie biopsji .

Jak leczy się raka prostaty?

Chorych na raka ograniczonego do gruczołu krokowego, można poddać leczeniu radykalnemu starając się wyeliminować całkowicie nowotwór. Polega ono na całkowitym wycięciu prostaty wraz z pęcherzykami nasiennymi i węzłami chłonnymi miednicy (prostatektomia radykalna). Do metod walki z rakiem prostaty zaliczyć można również radioterapię lub radioterapię polegającą na wprowadzeniu radioizotopu do gruczołu krokowego (brachyterapia).

W przypadku zaawansowanej postaci choroby, gdy rak nacieka poza prostatę, wykorzystuje się zależność hormonalną tego nowotworu i stosuje się terapię hormonalną, Ma ona na celu zmniejszenie oddziaływania hormonów na stercz. Stosowane są również leki hamujące wytwarzane testosteronu przez jądra lub chirurgiczne usunięcie jąder.

Regularne badania kontrolne są kluczowe do wczesnego rozpoznania raka prostaty!

Wczesne rozpoznanie nowotworu znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie raka prostaty. Mężczyźni powyżej 50. roku życia, powinni corocznie poddawać się badaniu urologicznemu!

Lekarz opiekuńczy

dr n. med. Dariusz Szmydki specjalista urolog

dr n. med.

Dariusz Szmydki


specjalista urolog

Wyślij e-mail lub zadzwoń


Skontaktuj się z nami


Masz pytania? Zadzwoń
+48 32 202 36 35

Napisz wiadomość
info@ziebaclinic.pl