Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba

W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy, jak nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego może przyczyniać się do powstawania problemów z zajściem w ciążę oraz jej donoszeniem. Dziś zapraszamy do zapoznania się z opisem badań, które można wykonać w ramach diagnostyki niepłodności o podłożu immunologicznym.

BADANIE AUTOPRZECIWCIAŁ:

  • ACA – (przeciwciała antykardiolipidowe) – są związane są ze wzmożonym ryzykiem zakrzepów. Zakrzepy w naczyniach łożyska mogą prowadzić do utraty ciąży, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu, porodu przedwczesnego. Obecność tych przeciwciał stwierdza się także w toczniu rumieniowatym i innych chorobach tkanki łącznej.
  • ANA – przeciwciała jądrowe. Ich obecność skutkuje przewlekłym stanem zapalnym. Niekorzystnie działają na endometrium, często zwiastują gorszą jakość komórki jajowej.
  • AOA – przeciwciała jajnikowe, mogą być skierowane przeciwko: ooplazmie, osłonce przejrzystej, komórkom tekalnym, komórkom ciałka żółtego. Niszcząc ciałko żółte zaburzają produkcję hormonów. Związane są z cyklami bezowulacyjnymi. Występują one m.in. w: pierwotnej niewydolności jajników u pacjentek, które kilkakrotnie poddawały się procedurze zapłodnienia in vitro, u kobiet o niewyjaśnionej etiologii niepłodności.
  • APA – skierowane przeciwko strukturom łożyska.
  • APL – przeciwciała antyfosfolipidowe – związane są z ryzykiem powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych w tym w naczyniach łożyska, to z kolei prowadzić może do śmierci płodu. Największe znaczenie ma obecność p/ciała przeciw B2-glikoproteinie, kardiolipinie (ACA) i fosfatydyloserynie.
  • ASA – przeciwciała przeciwplemnikowe (klasa IgG i IgA), ich obecność powoduje sklejanie się plemników (aglutynację), co pośrednio prowadzi do hamowania ruchu postępowego plemników oraz skracania długości ich życia. Obecność przeciwciał przeciwplemnikowych spowalnia proces dojrzewania plemników w drogach rozrodczych mężczyzny. Przeciwciała przeciwplemnikowe mogą występować również u kobiet, w takiej sytuacji są dodatkową przeszkodą w drodze do jajeczka oraz mogą zaburzać proces zagnieżdżania się zarodka w endometrium.
  • ATA – (przeciwciała przeciwtarczycowe) – ich obecność może być przyczyną spontanicznych poronień oraz niepłodności. Przeciwciała ATA rzadko zaburzają czynność gruczołu tarczowego, natomiast mogą wpływać na wytwarzanie hormonów tarczyco-podobnych przez łożysko, co negatywnie wpływa na przebieg ciąży.

TEST LIMFOCYTOTOKSYCZNY LCT – Test ten wykrywa przeciwciała skierowane przeciw antygenom partnera zlokalizowanym głównie na jego limfocytach. Badanie to pozwala stwierdzić, w jakim stopniu organizm pacjentki odpowiada na antygeny partnera. Do wykonania badania niezbędne jest pobranie krwi od obojga partnerów.

OCENA OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ BLOKUJĄCYCH – brak lub niedobór przeciwciał blokujących odpowiadać może za utratę ciąży. Do oznaczenia ilości przeciwciał blokujących w krwi wykorzystuje się test mieszanej reakcji limfocytów, allo- MLR (ang. Mixed Lymphocyte Reaction Test), który wymaga limfocytów od obojga parterów. Testy MLR wykonuje się najczęściej, aby określić skuteczności immunoterapii. Immunoterapia limfocytami partnera ma na celu stymulację wytwarzania przeciwciał blokujących u pacjentki.

IMMUNOFENOTYP – ocena odsetkowej zawartości poszczególnych typów limfocytów. U kobiet, u których występują poronienia nawykowe obserwuje się zaburzenia w proporcjach pomiędzy poszczególnymi subpopulacjami limfocytów oraz zaburzenia w ich liczebności. Subpopulacje limfocytów określa się na podstawie obecności odpowiednich markerów CD.

TEST CYTOTOKSYCZNOŚCI – ocena aktywności komórek NK. Wyróżnia się różne typy (subpopulacje) limfocytów, wśród nich znajdują się komórki NK (natural killer) posiadające unikalne zdolności zabijania komórek nowotworowych lub komórek zakażonych wirusem. Zdolność do niszczenia komórek docelowych nazywana jest cytotoksycznością komórek NK. Szczególną podgrupą komórek NK są limfocyty występujące w macicy, biorą one udział w zagnieżdżaniu się zarodka i tworzeniu łożyska. Zbyt wysoka aktywność komórek NK może być przyczyną niepowodzeń implantacji zarodka w endometrium lub nawracających poronień.

OCENA WYDZIALANIA CYTOKIN TYPU Th1 (IFNγ, TNFα) ORAZ Th2 (IL-4, IL-10) – oznaczenie proporcji poszczególnych cytokin ma znaczenie w diagnozowaniu przyczyn nawracających poronień. Wzrost produkcji interferonu gamma (IFNγ) i czynnika martwicy nowotworu (TNFα) oraz spadek produkcji interleukiny 10, mają związek ze zwiększonym ryzykiem poronień.

TYPOWANIE MOLEKULARNE KIR i HLA-C – Działanie komórek NK regulowane jest przez pobudzanie odpowiednich receptorów (receptory typu KIR) obecnych na komórkach NK. Po rozpoznaniu antygenu (komórki nowotworowej lub komórki zarażonej wirusem) dochodzi do aktywacji komórek NK, połączenia ich z docelowym antygenem i uwolnienia cząstek cytotoksycznych, które mają za zadanie zniszczyć niebezpieczną dla organizmu komórkę. KIR to receptory powierzchniowe komórek NK regulujące ich aktywność. Receptory KIR wykazują zróznicowanie, od którego zależy ich działanie. Mają one zdolność łączenia się ze specyficznymi białkami kompleksu zgodności tkankowej występującymi na powierzchni komórek zarodka (HLA-C), co jest ważne dla prawidłowego przebiegu ciąży.

Postawienie odpowiedniej diagnozy jest kluczowe dla doboru odpowiedniej terapii. Niepłodność immunologiczną można leczyć przez odpowiednie modulowanie działania układu odpornościowego – stymulowanie lub blokowanie. Rozpoznanie niepłodności immunologicznej może być więc pierwszym krokiem na drodze do rodzicielstwa.