Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba

Skuteczność leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zależy od kilku czynników. Jednym z najważniejszych jest potencjał rozwojowy zarodka. Zależy on głównie od jakości gamet, z których połączenia powstaje: oocytu i plemnika. W jednym ejakulacie może znajdować się nawet kilkaset milionów plemników. Dlatego też powstają nowe metody ich selekcji i eliminowania nieprawidłowych komórek.

Zapłodnienie pozaustrojowe można przeprowadzić kilkoma technikami:
IVF, która polega na umieszczeniu zawiesiny plemników w pobliżu oocytu (plemnik sam wnika do wnętrza komórki jajowej) lub
mikrochirurgicznej, w przypadku której embriolog umieszcza jednego, wybranego przez siebie plemnika w jajeczku. W tym przypadku wybór może opierać się ma ocenie ruchliwości i morfologii (ICSI, IMSI), czy zdolności do wiązania się plemników z hialuronianem (PICSI).

Niezależnie od tego, którą technikę się zastosuje, nasienie zostaje zawsze najpierw poddane odpowiedniej preparatyce, dzięki której uzyskuje się zawiesinę wyselekcjonowanych plemników, oddzielonych od pozostałych składowych ejakulatu.

Metody udoskonalające opisaną wyżej preparatykę pozwalają na dokładniejsze i bardziej efektywne eliminowanie plemników, które pomimo prawidłowej ruchliwości i wyglądu mogą mieć niewidoczne pod mikroskopem defekty, wpływające na obniżenie potencjału rozwojowego zarodka, a co za tym idzie skuteczności leczenia. Jedną z takich metod jest MACS, czyli selekcja plemników aktywowana w polu magnetycznym.

Metoda MACS umożliwia efektywne usuwanie z próbki tak zwanych plemników apoptotycznych. Są to gamety, w których rozpoczął się proces genetycznie zaprogramowanej śmierci komórki. Standardowe techniki preparatyki nasienia nie eliminują ich całkowicie.

Jakie korzyści przynosi zastosowanie metody MACS?

Selekcja aktywowana magnetycznie umożliwia eliminację plemników apoptotycznych oraz uzyskanie puli plemników o lepszej morfologii, ruchliwości oraz integralności chromatyny plemnikowej (czyli o prawidłowym DNA). Pozwala to na zwiększenie odsetka zapłodnień, lepszy rozwój zarodków oraz lepszą skuteczność leczenia, w postaci większego odsetka ciąż klinicznych.

Kto powinien skorzystać z metody MACS?

Pacjenci, u których stwierdzono:

  • czynnik męski, w tym nieprawidłowości dotyczące fragmentacji chromatyny plemnikowej,
  • wcześniejsze niepowodzenia procedur zapłodnienia pozaustrojowego,
    niepłodność idiopatyczną (o nieustalonej przyczynie),
  • poronienia nawracające.