Zapłodnienie in vitro krok po kroku: Mrożenie zarodków


Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba.

W poprzednich częściach cyklu opisywaliśmy już:

  • punkcję jajników, następującą później:
  • kolekcję oocytów i ich ocenę,
  • zapłodnienie w laboratorium,
  • ocenę jego skuteczności,
  • początkowe etapy rozwoju zarodka,
  • stadium moruli,
  • blastocysty oraz
  • transfer zarodka.

Dzisiaj zajmiemy się tematem mrożenia zarodków.

Kiedy mrozi się zarodki?

Mrożeniu poddaje się wszystkie zarodki wykazujące potencjał rozwojowy, które nie zostały podane do jamy macicy podczas zabiegu transferu. Dzieje się tak kiedy:

  • nie wykonano zabiegu transferu (ze względu na ryzyko zespołu hiperstymulacji, złe samopoczucie pacjentki, nieprawidłowego endometrium i inne czynniki, które w ocenie lekarza mogą stanowić zagrożenie dla pacjentki lub/i wpłynąć na obniżenie szansy powodzenia zabiegu);
  • transfer wykonano, ale poza podanym zarodkiem (lub zarodkami) pozostały jeszcze inne embriony.

Jak mrozi się zarodki?

Istnieją dwie metody krioprezerwacji: wolne mrożenie oraz witryfikacja. Obecnie w większości laboratoriów stosuje się drugą z wymienionych, czyli ultraszybkie zamrażanie w ciekłym azocie. Jest to metoda w pełni bezpieczna. Nie wykazano, aby witryfikacja zarodków wiązała się z obniżeniem szans na ich zagnieżdżenie się w macicy w kolejnych cyklach lub powodowała inne niekorzystne zmiany. Należy jednak pamiętać, że istnieje niewielkie ryzyko nie przeżycia procedury przez słabsze embriony.

Przechowywanie zamrożonych zarodków

Zamrożone zarodki przekazywane są do banku komórek rozrodczych i zarodków, gdzie są przechowywane w temperaturze około -196 stopni Celsjusza. Nawet długotrwałe przechowywanie nie wpływa negatywnie na ich jakość.

Kriotransfer

Zabieg podania do jamy macicy zarodków rozmrożonych nazywamy kriotransferem. Po rozmrożeniu zarodka (lub zarodków) w laboratorium procedura przebiega tak samo jak transfer.

Przekazanie zarodków do adopcji

W przypadku chęci rezygnacji z przechowywania zarodków w banku, mogą one zostać przekazane do anonimowej adopcji dla innej niepłodnej pary. To zagadnienie opiszemy w jednym z kolejnych artykułów.