Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba.

Papierosy elektroniczne są często uznawane za bezpieczniejszą dla zdrowia alternatywę dla papierosów tradycyjnych. Podczas ich używania do płuc wciągany jest nie dym, lecz para zawierająca nikotynę i/lub dodatki smakowo-zapachowe. Próby opracowania i wprowadzenia na rynek „zdrowszego” papierosa trwały od lat 60-tych ubiegłego wieku, ale powiodły się dopiero około 10 lat temu.

Wiele kobiet zachodzących w ciążę, nie decydujących się na całkowitą rezygnację z nałogu, sięga właśnie po e-papierosa sądząc, że nie stanowi on dużego zagrożenia dla rozwijającego się płodu. Niestety jako że papierosy elektroniczne są popularne i używane od stosunkowo niedawna, wciąż brakuje danych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania. Jednakże coraz częściej pojawiają się dowody naukowe na to, że mogą być równie niebezpieczne dla zdrowia jak papierosy tradycyjne.

E-papierosy tak samo groźne, jak papierosy?

Dowody na to, że palenie papierosów w ciąży może skutkować jej różnymi patologiami są bezsprzeczne. Dzieci palaczek są narażone między innymi na niedotlenienie, zaburzenia pracy serca, niską masę urodzeniową, osłabienie układu odpornościowego. Palenie tytoniu zwiększa również prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych wad wrodzonych, na przykład rozszczepu podniebienia.

Para powstająca w e-papierosie zawiera mniej substancji chemicznych niż dym tytoniowy. Liquidy, którymi napełniane są urządzenia składają się najczęściej z wody, nikotyny, glicerolu, glikolu propylenowego i aromatów. Po podgrzaniu substancje te jednak również stają się źródłem toksyn. Na przykład z glikolu propylenowego powstają benzen, formaldehyd i akroleina. Źródłem bardzo wielu nie zawsze zbadanych substancji są również dodawane aromaty. Bogata oferta smakowa liquidów gwarantuje ich ogromną różnorodność. Za smakiem i zapachem często stoi dodatek aldehydów aromatycznych, które po podgrzaniu są przekształcane w związki kancerogenne.

E-papierosy szkodzą

Badania naukowe prowadzone do tej pory skupiały się zazwyczaj na ogólnych aspektach wpływu e-papierosów na zdrowie palacza. O ich działaniu na rozwijającą się ciążę było wiadomo bardzo niewiele. W ostatnim czasie pojawiło się jednak kilka prac dotyczących efektów działania mieszanek aerozoli generowanych przez papierosy elektroniczne na rozwój zarodkowy. Wyniki badań wskazują na to, że mogą one powodować wady serca, obniżenie ekspresji genów neurorozwojowych w korze czołowej, a także wady rozwojowe w obrębie twarzoczaszki. W zależności od składu liquidów i ilości dodatków smakowych, obejmują one różne nieprawidłowości, od lekkich deformacji w okolicy ust do ciężkich wad oczu, niedorozwoju środkowej części twarzy oraz rozszczepu wargi i podniebienia.

Badania zostały przeprowadzone na zarodkach zwierzęcych, ale wyraźnie wskazują na to, że palenie e-papierosów w ciąży jest niebezpieczne dla rozwijającego się płodu.

Ostatnie wpisy