Bezpieczeństwo witryfikacji zarodków i ich przechowywania w ciekłym azocie

Witryfikacja katowice

Niezbędną procedurą towarzyszącą zabiegom zapłodnienia in vitro jest mrożenie embrionów. Mrożeniu poddaje się wszystkie zarodki wykazujące potencjał rozwojowy, które nie zostały podane do jamy macicy podczas zabiegu transferu. Bezpieczna dla zarodków metoda ich mrożenia ma duży wpływ na przebieg całej procedury zapłodnienia in vitro. Dzięki mrożeniu zarodków możliwe jest ograniczenie liczby przenoszonych do macicy embrionów, a tym samym redukcję ryzyka wystąpienia ciąży mnogiej. Przy ewentualnym niepowodzeniu pierwszego transferu zarodków, lub przy planowaniu kolejnej ciąży umożliwia również podjęcie kolejnej próby bez konieczności przechodzenia całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego od początku. 

Niezbędną procedurą towarzyszącą zabiegom zapłodnienia in vitro jest mrożenie embrionów. Mrożeniu poddaje się wszystkie zarodki wykazujące potencjał rozwojowy, które nie zostały podane do jamy macicy podczas zabiegu transferu. Bezpieczna dla zarodków metoda ich mrożenia ma duży wpływ na przebieg całej procedury zapłodnienia in vitro. Dzięki mrożeniu zarodków możliwe jest ograniczenie liczby przenoszonych do macicy embrionów, a tym samym redukcję ryzyka wystąpienia ciąży mnogiej. Przy ewentualnym niepowodzeniu pierwszego transferu zarodków, lub przy planowaniu kolejnej ciąży umożliwia również podjęcie kolejnej próby bez konieczności przechodzenia całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego od początku. 

Jak odbywa się mrożenie zarodków?

Mrożenie zarodków odbywa się obecnie najczęściej przy wykorzystaniu techniki zwanej witryfikacją. Witryfikacja opiera się na odpowiednim przygotowaniu zarodków do przechowywania ich w ciekłym azocie. Ta technika  mrożenia zakłada wykorzystanie odpowiednich krioprotektantów, czyli substancji umożliwiających zamrożenie zarodka w ciekłym azocie bez narażenia go na uszkodzenia. Witryfikacja swą popularność zyskała nie tylko ze względu na łatwość przeprowadzania ale głównie ze względu na swe bezpieczeństwo dla zarodków, obrazujące się bardzo wysoką ich przeżywalnością.  Przeprowadzono liczne analizy mające na celu potwierdzenie bezpieczeństwa witryfikacji. Na ich podstawie metoda ta uważana jest obecnie za bezpieczną dla zarodków.

Zastosowanie witryfikacji zalecane jest nawet w celu przesunięcia terminu transferu, tak aby mógł odbyć się on wtedy, kiedy organizm przyszłej mamy będzie w najlepszej kondycji. Dostosowanie terminu transferu do momentu, kiedy endometrium będzie odpowiedniej grubości oraz poziom hormonów we krwi będzie optymalny, zwiększa szanse na zagnieżdżenie zarodka i utrzymanie ciąży. Nie tylko witryfikacja zarodków została poddana gruntownym analizom. Od lat naukowcy zastanawiają się, jak przechowywanie zarodków w ciekłym azocie wpływa na ich żywotność, oraz czy nie ma ono  później  negatywnego wpływu na przebieg ciąży i zdrowie dzieci. Do tej pory nie stwierdzono, aby przechowywanie zarodków miało negatywny wpływ na zdrowie dzieci i uważane jest ono za bezpieczne. Nie było jednak jasne, jak długi okres przechowywania jest bezpieczny dla zarodków i czy czas przechowywania wpływa na szanse zajścia w ciąże.

Jak długo można przechowywać zarodki w ciekłym azocie?

Najnowsze doniesienia naukowe opublikowane w jednym z czołowych czasopism naukowych, Human Reproduction, wskazują, że długotrwałe przechowywanie zarodków w ciekłym azocie wiązać się może ze zmniejszeniem szansy na ciąże. W  przeprowadzanej analizie porównywano grupy pacjentek, u których transfer przeprowadzono w różnym czasie od witryfikacji (do 3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesiącu i 12-24 miesięcy). Okazało się, że szansa na ciąże jest prawie 1,5 x większa w grupie kobiet, u których zarodki przechowywane były do 3 miesięcy, niż w grupie, u których transfer przeprowadzono po upływie  2 lat od mrożenia. Badania te będą kontynuowane, gdyż nie wiadomo dokładnie z czego wynikać może ta różnica. Należy wziąć również pod uwagę różnice wieku pacjentki i inne czynniki wpływające na zagnieżdżenie się zarodka.  Przeprowadzona analiza potwierdziła natomiast bezpieczeństwo przechowywania zarodków w ciekłym azocie bez względu na czas jego trwania.  Czas przechowywania zarodków nie miał bowiem negatywnego wpływu na zdrowie urodzonych dzieci.

Ostatnie wpisy