Słowniczek pojęć. Litera “T” (część 13)

Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba

Diagnostyka i leczenie niepłodności wiążą się z pojęciami używanymi przez lekarzy i embriologów, które nie zawsze są zrozumiałe dla pacjentów. Pojawiają się też w artykułach i wynikach badań. Chcielibyśmy wyjaśnić terminy, z którymi można się często spotkać, a które nie zawsze mogą być do końca jasne. Dziś zapraszamy do lektury części trzynastej.

Teratozoospermia – określenie mówiące o nieprawidłowej budowie (morfologii) plemników. Stosuje się je w przypadku, gdy liczba plemników o prawidłowej budowie jest mniejsza niż 4%.

Tc. – skrót oznaczający tydzień ciąży, często pojawiający się w wypisach, zaleceniach lekarskich czy wynikach badań.

TESA, TESE – testicular sperm aspiration,  testicular sperm extraction – techniki pobrania plemników z jąder, polegające na wykonaniu chirurgicznej biopsji jądra i pobraniu wycinka tkanki. Wykonywane w znieczuleniu miejscowym.Stosowane u pacjentów, u których stwierdza się brak plemników w nasieniu.

Test MAR – test diagnostyczny wykonywany dla sprawdzenia, czy w nasieniu są obecne przeciwciała przeciwplemnikowe. Wynik pozytywny świadczy o obecności przeciwciał, które mogą stanowić przeszkodę dla zajścia w ciążę ograniczając ruchliwość plemników, powodując ich aglutynację (zlepianie się), czy zaburzać proces łączenia się plemnika z komórką jajową.

test PCT – (post-coital test – test po stosunku) – badanie określające interakcję plemników i śluzu szyjkowego. Polega on na sprawdzeniu, czy po około 7 godzinach od stosunku w śluzie znajdują się ruchliwe plemniki. Test PCT został opracowany w 1866 roku i coraz częściej jest traktowany jako metoda historyczna.

Tętno płodu – pojawia się kilka tygodni po zajściu w ciążę, w badaniu USG staje się widoczne pomiędzy 6 a 8 tygodniem ciąży. W związku z tym, że akcja serca płodu jest szybsza niż u dorosłego, prawidłowe tętno płodu w czasie ciąży wynosi 110 – 150 uderzeń na minutę.

Transfer zarodka (ET – embryo transfer) – zabieg medyczny polegający na podaniu zarodka powstałego i rozwijającego się w warunkach in vitro (poza organizmem) do jamy macicy kobiety.

TSH -tyreotropina, hormon tyreotropowy – hormon produkowany przez przysadkę mózgową, regulujący pracę gruczołu tarczowego. Powoduje zwiększenie jego ukrwienia oraz pobudza wydzielanie tyroksyny i trójjodotyroniny (T4 i T3). Nieprawidłowe wartości TSH we krwi świadczą o zaburzonej pracy tarczycy, co może być przyczyną problemów z zajściem w ciążę.