Skuteczność zapłodnienia in vitro w Europie. Raport z 2018 roku. Zobacz dane


Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba.

W dniach 1 do 4 lipca bieżącego roku odbył się coroczny zjazd Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE). Tym razem spotkanie miało miejsce w Barcelonie, a specjaliści z Zięba Clinic mieli przyjemność brać w nim udział. Jak co roku zjazd obfitował w ogromną liczbę wykładów dotyczących leczenia niepłodności i nowości w tym zakresie. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić podsumowanie podane przez władze Towarzystwa, dotyczące efektywności leczenia metodą zapłodnienia in vitro (in vitro fertilization – IVF) w całej Europie. Jest to możliwe dzięki prowadzonemu przez ESHRE  od lat monitoringowi, w którym bierze udział także większość polskich placówek.

Pierwsze dziecko z in vitro

Od urodzenia się pierwszego dziecka poczętego metodą zapłodnienia pozaustrojowego minęło dokładnie 40 lat. Od tamtej pory dzięki IVF na świat przyszło już ponad 8 milionów dzieci. Poniżej przedstawiamy inne dane, pochodzące z tegorocznego podsumowania ESHRE. Dane dotyczą roku 2015.

  • W Europie przeprowadzono niemal 800 cykli zpłodnienia in vitro, które zakończyły się narodzinami 157,449 dzieci (są to dane dla klinik składających raporty, szacuje się że stanowią one 80% wszystkich działających placówek).
  • Najwięcej procedur przeprowadzono w Hiszpanii (119,875), Rosji (110,723) oraz w Niemczech (96,512).
  • ICSI (docytoplazmatyczną mikroiniekcję plemnika) wykonuje się niemal trzykrotnie częściej niż IVF (tak zwane klasyczne zapłodnienie).
  • Skuteczność zapłodnienia in vitro pozostaje na podobnym poziomie jak w latach poprzednich i wynosi około 36% (liczba ciąż na liczbę transferów zarodka) i jest taka sama dla metody ICSI oraz IVF.
  • Skuteczność zapłodnienia in vitro z wykorzystaniem oocytów pochodzących od dawczyń wzrosła i osiąga niemal 50%.
  • Liczba ciąż mnogich, będących najczęściej występującym powikłaniem w dalszym ciągu spada i wyniosła 14%. Ma to zapewne związek ze zmniejszającą się liczbą transferów więcej niż jednego zarodka.
  • Coraz częściej podejmuje się decyzję o nie przeprowadzaniu transferu w cyklu, w którym pobrano komórki jajowe i je zapłodniono. Istnieje rosnąca tendencja nazywana “freeze all”, która polega na mrożeniu wszystkich zarodków i podawaniu ich w jednym z kolejnych cykli.