Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba
Czas trwania ciąży można określić na kilka różnych sposobów. Za jej początek można uznać pierwszy dzień ostatniej miesiączki lub owulację/zapłodnienie. W zależności od tego, co uznajemy za początek ciąży, prawidłowy czas jej trwania wynosi:
Czas trwania ciąży prawidłowej waha się jednak najczęściej pomiędzy 240 – 300 dniami. Mniej więcej co dziesiąty noworodek przychodzi na świat poza wyznaczonym terminem porodu.
Popularnym sposobem określania przewidywanego terminu porodu jest reguła Naegelego:
Obliczenia te sprawdzają się pod warunkiem regularnych cykli miesiączkowych. Niezależnie od obliczeń teoretycznych wiek płodu określa się w oparciu o pomiary jego długości, masy i cech budowy w badaniu USG. Najbardziej miarodajne są: wymiar ciemieniowo-siedzeniowy i ciemieniowo-posladkowy.
Okres ciąży dzieli się na trzy trymestry. Każdy trymestr trwa po 3 miesiące księżycowe.
  • I trymestr: 1 – 13 tydzień ciąży
  • II trymestr: 14 – 26 tydzień ciąży
  • III trymestr:  27 – 38 tydzień ciąży.

W rozwoju prenatalnym również wyróżniamy trzy okresy:

  • przedzarodkowy (od zapłodnienia do końca 3 tygodnia rozwoju)
  • zarodkowy (od początku 4 do końca 8 tygodnia rozwoju)
  • płodowy (od początku 9 do końca 38 tygodnia rozwoju).

Za ciążę prawidłową uznaje się ciążę trwającą od 38 do 42 tygodni, czyli 280 dni +/- 20 dni. Dzieci przychodzące na świat poza tym zakresem czasowym są narażone na komplikacje związane z porodem przedwczesnym lub tak zwaną ciążą przenoszoną.