Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba

W dniu dzisiejszym chcielibyśmy się z Wami podzielić pewną infografiką, która dobrze ilustruje zależność płodności kobiety od jej wieku.

Najlepszym wiekiem na zajście w ciążę i urodzenie dziecka jest okres do 25 roku życia.

W tym czasie kobieta posiada dużą rezerwę jajnikową. Już kilka lat później potencjał rozrodczy jajników jest cztery razy mniejszy. Kobieta rodzi się z określonym zapasem jajeczek , który wyczerpuje się stopniowo z upływem lat, wraz z kolejnymi owulacjami. Im starsza jest kobieta, tym mniejsza jest jej rezerwa jajnikowa i tym częściej pojawiają się cykle bezowulacyjne, a komórki jajowe są gorszej jakości. Stąd też szanse na zajście w ciążę szybko spadają – około 35 roku życia są o połowę mniejsze niż u dziesięć lat młodszych kobiet. W wieku 45 lat zanikają niemal zupełnie.

Ciąża w późniejszym wieku

Ciąża w późniejszym wieku wiąże się również ze znacznie większym ryzykiem wystąpienia wad chromosomalnych płodu. Po 40 roku życia prawdopodobieństwo pojawienia się chorób i mutacji genetycznych u poczętego dziecka wynosi 1 do 100 (w przypadku 1 na 100 ciąż stwierdzi się istnienie wad chromosomalnych płodu). Dla porównania u 25 – latek zdarza się to zdecydowanie rzadziej, bo raz na 1340 przypadków.

Dodatkowo pań, które ukończyły 35 lat w znacznie większym stopniu niż osoby młodsze dotyczy szereg innych zagrożeń, takich jak mięśniaki macicy, nadciśnienie tętnicze, niska masa urodzeniowa dziecka, cukrzyca ciążowa, a także przedwczesny poród. Innym poważnym zagrożeniem jest zwiększające się wraz z wiekiem ryzyko poronienia, które wzrasta nawet trzykrotnie.

Im kobieta młodsza, tym większa jest szansa na to, że zajdzie w ciążę i urodzi zdrowe dziecko. Co prawda współczesna medycyna dysponuje wieloma narzędziami, które mogą rozwiązać większość z wyżej opisanych problemów, jednak wiele argumentów przemawia wciąż za tym, by nie odkładać macierzyństwa na później – zarówno ze względu na powodzenie starań o upragnionego potomka, jak również ze względu na zdrowie dziecka i przyszłej mamy.