Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba

Panuje stereotypowe przekonanie, że kobiety pragną dzieci bardziej niż mężczyźni i bezdzietność powoduje u nich silniejsze negatywne odczucia. Według badania jednego ze studentów Keele University stereotyp ten nie do końca odzwierciedla rzeczywistość.

Autor badania, Robin Hadley, przeprowadził ankietę internetową z udziałem 27 mężczyzn i 51 kobiet w wieku od 20 do 66 lat, którzy nie mieli dzieci. Sprawdził, w jakim stopniu, zależnie od płci, osoby, które pragnęły potomstwa, doświadczały negatywnych emocji.

Wśród wszystkich badanych 59% panów i 63% pań chciałoby być rodzicami. 38% mężczyzn biorących udział w badaniu przyznała się do depresji związanej z negatywnymi emocjami związanymi z bezdzietnością. W grupie kobiet o obniżeniu nastroju wspomniało 21% respondentek.

Poczucie izolacji odczuwało 50% respondentów płci męskiej. Jest to prawie dwa razy więcej niż wśród kobiet (27%). Mężczyźni mieli także wyższy niż kobiety poziom gniewu, smutku i zazdrości kierowanych do innych par posiadających dzieci. Jedynym rodzajem negatywnych emocji, której nie odczuwał żaden mężczyzna, było poczucie winy, które sygnalizowało 16% badanych pań.

Wśród źródeł negatywnych emocji związanych z bezdzietnością grupa kobiet podkreślała osobiste znaczenie posiadania potomstwa, natomiast mężczyźni częściej niż płeć przeciwna wskazywali na społeczną presję posiadania dzieci.

Okazuje się, że nie tylko kobiety potrzebują pełnić w życiu rolę rodzica i opiekuna. Wyniki wyżej opisanych badań zwracają uwagę na fakt, że mężczyźni w podobnym stopniu pragną mieć dzieci i to właśnie oni silniej odczuwają negatywne skutki emocji towarzyszących bezdzietności. Opisana ankieta jest dobrym punktem wyjścia do dalszych analiz i może stanowić wartościowe uzupełnienie dla badań nad psychologicznym aspektem niepłodności.

Oceń post

Ostatnie wpisy

Wyślij e-mail lub zadzwoń


Skontaktuj się z nami


Masz pytania? Zadzwoń
+48 32 202 36 35

Napisz wiadomość
info@ziebaclinic.pl