Każdy rodzic oczekujący potomka chciałby przede wszystkim, aby jego dziecko było zdrowe. Bardzo wielu życzy sobie również, aby miało konkretną płeć. Jeszcze do niedawna rodzice, marząc czy to o córce, czy o synu, mogli liczyć tylko na szczęście lub próbować powszechnie zalecanych sposobów, które nie miały odzwierciedlenia w medycynie. Obecnie jednak naukowcy wymyślają coraz to nowsze metody mające umożliwić poczęcie dziecka o płci wybranej przez rodziców.

Czy istnieje możliwość urodzenia konkretnej płci dziecka?

Jednym ze sposobów, jaki można zastosować w celu poczęcia potomka o konkretnej płci, wykorzystywanym w medycynie jest metoda sortowania plemników, polegająca na oddzieleniu plemników z chromosomami X (płci żeńskiej), od tych z chromosomem Y (płci męskiej). Aby oddzielić od siebie komórki, spermę poddaje się procesowi wirowania. Podczas takiego zabiegu plemniki z chromosomem płci męskiej wypływają do góry, ponieważ są lżejsze, a plemniki z chromosomami płci żeńskiej opadają na dno. Wybraną grupę komórek wprowadza się do dróg rodnych kobiety. Trzeba pmaiętać, że metoda ta nie daje stuprocentowej skuteczności, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia komórek nasienia lub nieprecyzyjnego ich oddzielenia.

Uczeni z amerykańskiej firmy badawczej MicroSort wymyślili sposób na bardziej precyzyjne rozdzielenie plemników. Dzielą nasienie dzięki cytometrowi przepływowemu, który ocenia każdy plemnik osobno i ustala, czy zawiera on chromosom X czy Y. Skuteczność tego sposobu jest zależna od preferowanej płci. W przypadku dzieci o płci żeńskiej wynosi aż 91%, w przypadku chłopców trochę mniej, bo 76%. W tej chwili rozwiązanie firmy MircoSort wykorzystywane jest tylko w USA.

Najbardziej precyzyjnym działaniem umożliwiającym bezbłędny wybór płci dziecka jest preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (PGD), którą stosuje się przy zapłodnieniu in vitro. Dzięki tej metodzie można dokładnie zweryfikować jakiej płci jest zarodek przygotowany do wprowadzenia do macicy. Z embrionu pobiera się jedną komórkę i sprawdza, czy w jej jądrze znajduje się chromosom męski, czy żeńskie. Preimplantacyjna diadnostyka genetyczna nie jest stosowana powszechnie. Przeprowadza się ją tylko wtedy, gdy występuje ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną, która jest sprzężona z płcią dziecka oraz w przypadku chorób związanych z nieprawidłową liczbą chromosomów (np. zespół Downa, czy Turnera). Poza tym ta ciągle jeszcze rozwijana metoda budzi wiele wątpliwości i kontrowersji.

Czyli jednak można zaplanować płeć dziecka?

Jak widać, istnieje coraz więcej możliwości decydowania o tym, jaką płeć będzie miało nasze potomstwo. Ciekawe, jak będzie to wyglądać w przyszłości. Chcielibyśmy przy okazji zadać Wam pytanie – czy płeć dziecka jest aż tak istotna z perspektywy rodzica, by pogłębiać ten temat i dążyć do rozwijania wyżej opisanych metod?