Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba

Jakość relacji z krewnymi może oddziaływać na szanse zostania matką i urodzenia kolejnego dziecka. Do takiego wniosku doszli naukowcy z University of Essex i Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej na podstawie swoich badań.

Badacze przeanalizowali dane pochodzące z badań panelowych Uniwersytetu w Essex – British Household Panel Survey – z lat 1992 – 2003 dotyczące 1900 młodych kobiet.

Przyglądano się czynnikom związanym z zapleczem społecznym i ekonomicznym oraz sieciom społecznym, jakie budowały wokół siebie kobiety z analizowanych przypadków. Jednocześnie sprawdzano, kiedy i ile razy dana kobieta zaszła w ciążę.

Prowadzący badania szczególnie mocno zwracali uwagę na to:

  • kogo dana kobieta uważała za osoby bliskie emocjonalnie – członków rodziny, czy raczej przyjaciół,
  • jak często spotykała się z krewnymi z którymi nie mieszkała, 
    czy mogła liczyć na pomoc rodziny, gdy przyszło na świat jej pierwsze dziecko.

Okazało się, że kobiety, które utrzymywały bliską relację i dobry kontakt z członkami rodziny, częściej zachodziły w pierwszą i drugą ciążę.

Badacze zauważyli jeszcze inną ciekawą zależność

W ramach tego samego badania naukowcy porównali kobiety pod względem różnych czynników ekonomicznych i społecznych oraz jakości relacji z krewnymi.

Wśród kobiet, które miały takie same dochody, wykształcenie, wyznanie i przynależność etniczną, te, które miały lepszy kontakt z członkami rodziny, częściej miewały dzieci, niż osoby, których więzi rodzinne były słabe.
Świadomość, że można liczyć na pomoc krewnych (opiekę i wsparcie finansowe), ale także zachęcanie i presja z ich strony, okazały się czynnikami silniej wpływającymi na decyzję o powiększeniu rodziny, niż zaplecze finansowe i inne warunki ekonomiczno – społeczne.

Takie rezultaty przeprowadzonych analiz są dość zaskakujące zważywszy na współczesny model życia i dostępność zasobów o charakterze ekonomicznym, często uważanych za najistotniejsze w kontekście posiadania dzieci. Najwidoczniej zasoby te nie są wystarczające.
Bliskość krewnych okazuje się więc niezbędna dla stworzenia dobrego klimatu do wychowywania dzieci. Dbanie o więź z najbliższymi jest w takim kontekście niezwykle ważna, zwłaszcza, że postępująca industrializacja i modernizacja nie stwarzają dobrych warunków do zakładania rodziny.