Tradycyjny pogląd, że kobiety w ciąży powinny unikać wysiłku fizycznego w obawie przed wywołaniem porodu przedwczesnego, odchodzi do lamusa. Coraz częściej propagowana jest teza, że ćwiczenia fizyczne wykonywane w czasie ciąży są nie tylko bezpieczne, ale i wpływają korzystnie zarówno na zdrowie przyszłej mamy, jak i rozwijającego się malucha.

Mówiąc bardziej naukowo, obawa przed wywołaniem porodu przedwczesnego wiązała się głównie z działaniem wydzielanej podczas wysiłku noradrenaliny, która może pobudzać czynność skurczową macicy. Profesor Uniwersytetu Thomasa Jeffersona w Filadelfii Vincenzo Berghella wraz ze współpracownikami postanowili poszukać dowodów na słuszność tezy o pozytywnym działaniu wysiłku fizycznego w ciąży. W tym celu przeanalizowali 9 randomizowanych badań dotyczących tego zagadnienia.

Wyniki badań

Dane dotyczyły w sumie ponad 2000 ciężarnych kobiet, z których połowa stanowiła grupę kontrolną (panie nie ćwiczyły), a połowa uczestniczyła w ćwiczeniach aerobowych. Ćwiczenia odbywały się 3-4 razy w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące (lub aż do porodu), a każde z nich trwało 35 – 90 minut. Wszystkie panie biorące udział w badaniach były zdrowe (nie istniały przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń), miały prawidłową masę ciała oraz nie były w ciąży wielopłodowej.

Wyniki wskazały na brak istotnych różnic pomiędzy grupą kontrolną i grupą pań ćwiczących, jeżeli chodzi o częstość występowania porodu przedwczesnego (czyli przed 37 tygodniem ciąży) oraz masę urodzeniową noworodków. Okazało się natomiast, że ciężarne biorące udział w regularnych ćwiczeniach fizycznych częściej od kobiet nie ćwiczących rodziły siłami natury (a nie poprzez cesarskie cięcie) oraz rzadziej cierpiały na cukrzycę i nadciśnienie ciążowe.

Wyniki prof. Berghella wspierają więc zasadność aktualnych zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, które mówią, że kobieta w ciąży powinna wykonywać aerobowe ćwiczenia fizyczne o umiarkowanej intensywności przynajmniej 150 minut tygodniowo. Najpierw należy jednak skonsultować się ze swoim lekarzem i wykluczyć wszelkie ewentualne przeciwwskazania oraz wraz z nim zastanowić się nad wyborem rodzaju aktywności fizycznej.