certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny