Słowniczek pojęć. Litera “W” (część 14)

Tekst został opracowany przez dr n. med. Małgorzata Zięba
Diagnostyka i leczenie niepłodności wiążą się z pojęciami używanymi przez lekarzy i embriologów, które nie zawsze są zrozumiałe dla pacjentów. Pojawiają się też w artykułach i wynikach badań. Chcielibyśmy wyjaśnić terminy, z którymi można się często spotkać, a które nie zawsze mogą być do końca jasne. Dziś zapraszamy do lektury części czternastej.

Waginoza – bakteryjne zapalenie pochwy, nazywane również niespecyficznym. Wiąże się z zachwianiem równowagi bakteryjnej w środowisku pochwy. W prawidłowych warunkach flora bakteryjna składa się głównie z pałeczek kwasu mlekowego (lactobacillus). Nieleczona może być przyczyną groźnych powikłań, zwłaszcza podczas ciąży.
Węzeł zarodkowy – powstaje we wczesnym etapie rozwoju zarodkowego, zazwyczaj w 5 – 6 dobie rozwoju, gdy embrion osiąga stadium blastocysty. Jest to grupa komórek, nazywana inaczej embrioblastem, z której w przypadku prawidłowej implantacji w jamie macicy i dalszego rozwoju ciąży powstaną komórki i tkanki płodu.
Wiek płodu – inaczej wiek ciąży, który określa się na kilka sposobów. Jeden z nich opiera się na terminie ostatniej miesiączki, ale uważa się, że bardziej precyzyjne jest określenie CRL (długości ciemieniowo-siedzeniowej) w badaniu ultrasonograficznym.
Wielowodzie – termin okreslający nieprawidłową, zbyt dużą ilość wód płodowych, stwierdzaną najczęściej w III trymestrze ciąży. Ilość wód płodowych określa się w badaniu USG przy pomocy AFI (indeksu płynu owodniowego). Przyczyną mogą być: cukrzyca ciążowa, infekcja wewnątrzmaciczna, makrosomia lub wady płodu. Wielowodzie może pojawić się także w przypadku ciąży mnogiej. Czasami jego przyczyna nie zostaje zdiagnozowana i wtedy określamy je jako idiopatyczne.
Witryfikacja – metoda zamrażania komórek rozrodczych oraz zarodków, polegająca na ultraszybkim schładzaniu do temperatury około -190 stopni Celsjusza przy użyciu dużych stężeń krioprotektantów, czyli substancji ochraniających żywe komórki przed szkodliwym działaniem niskiej temperatury. Zapobiega tworzeniu się kryształków lodu, dzięki czemu chroni gamety i zarodki przed uszkodzeniami.
Wnętrostwo – inaczej niezstąpienie jąder z jamy brzusznej do moszny. Wymaga konsultacji z lekarzem i wybrania odpowiedniego postępowania leczniczego. Nieleczone wnętrostwo grozi bezpłodnością oraz rozwojem raka jądra.
Wykluwanie się zarodka – jeden z etapów wczesnego rozwoju zarodkowego, następujący gdy embrion osiągnie stadium blastocysty. Początkowo blastocysta jest zawieszona w jamie macicy. W miarę upływu czasu zaczyna się wykluwać – w jej otoczce pojawia się pęknięcie, przez które blastocysta wydostaje się na zewnątrz. Jest to moment, w którym jest gotowa na zagnieżdżenie się w macicy.