Szacuje się, że niepłodność dotyczy aż 15% par starających się o dziecko. Przyczyny problemów z zajściem w ciążę mogą leżeć po stronie mężczyzny, kobiety, jak i obojga partnerów jednocześnie. Źródłem trudności w zajściu w ciążę może być bardzo wiele zaburzeń, dlatego też odpowiednio dobrana i skuteczna diagnostyka jest niezwykle ważna. Pozwala na odpowiednie dostosowanie metody leczenia, dzięki czemu terapia staje się bezpieczniejsza, krótsza i przede wszystkim bardziej skuteczna.

Podstawowymi badaniami są badanie nasienia u mężczyzn i obserwacja cyklu miesiączkowego u kobiet. Diagnostyka obejmuje także często badania hormonalne, infekcyjne, genetyczne, obrazowe i inne, zalecane przez lekarza w zależności od indywidualnych wskazań. Wiele z nich omawialiśmy już w poprzednich artykułach publikowanych na blogu. Dziś opiszemy przydatne i dość często zlecane badanie, jakim jest określanie stężenia inhibiny B w surowicy krwi.

Inhibina B jest peptydem o działaniu hamującym wydzielanie FSH, czyli hormonu folikulotropowego, wytwarzanego w przysadce mózgowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. FSH jest hormonem pobudzającym spermatogenezę i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, czyli powstawanie dojrzałych komórek rozrodczych u obu płci. Inhibina B u panów powstaje w jądrach, a dokładniej w komórkach Sertolego kanalików nasiennych, a u pań w komórkach otaczających rozwijającą się komórkę jajową we wzrastającym pęcherzyku jajnikowym. Wzrost jej stężenia jest sygnałem dla przysadki mózgowej, że poziom FSH jest już wystarczający, na skutek czego wydzielanie FSH zostaje zmniejszone. Jest to mechanizm tak zwanego ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Oznaczanie inhibiny B u mężczyzn

Poziom inhibiny B w surowicy krwi u mężczyzn jest dobrym markerem funkcjonowania jąder, pozwalającym na nieinwazyjną ocenę wydajności procesu produkcji plemników. Świadczy również o pracy komórek Sertolego, które pełnią szereg bardzo istotnych funkcji. Uważa się, że poziom inhibiny B jest najbardziej czułym markerem mówiącym o procesie spermatogenezy spośród możliwych do oznaczania hormonów u mężczyzn. O nieprawidłowościach wskazuje spadek jej stężenia w surowicy krwi.

Oznaczanie inhibiny B u kobiet

Jest pomocne w ocenie rezerwy jajnikowej oraz odpowiedzi jajników na stymulację stosowaną w technikach rozrodu wspomaganego. Poziom inhibiny B zależy od liczby pęcherzyków antralnych w jajniku, czyli małych pęcherzyków, które mogą rozpocząć wzrost pod wpływem działania gonadotropin wydzielanych przez przysadkę (lub podawanych zewnętrznie podczas hormonalnej stymulacji jajeczkowania). Należy pamiętać, że poziom inhibiny B w surowicy krwi u kobiet zmienia się w zależności od momentu cyklu miesiączkowego i że badanie należy wykonywać w jego fazie folikularnej.