Certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny