Tryb życia i zajęcia, które towarzyszą nam na co dzień mają niewątpliwie wpływ na nasze zdrowie i kondycję, w tym na funkcjonowanie układu rozrodczego. Jednym z takich czynników jest rodzaj wykonywanej pracy, w której spędzamy przecież znaczną część naszego czasu. Pojawiały się już doniesienia naukowe dotyczące negatywnego wpływu wykonywanej pracy na płodność kobiet, a dokładniej na czas potrzebny do zajścia w ciążę oraz zdolność donoszenia ciąży do oczekiwanego terminu porodu. Wspominaliśmy o tym w jednym z poprzednich artykułów.

Kwestia faktycznej biologicznej zdolności kobiet do posiadania dzieci, zależnej od czynników występujących w codziennej pracy nie została jednak wówczas dokładnie sprawdzona. Opublikowane niedawno wyniki takiej analizy, przeprowadzonej w ramach trwającego od 2004 roku projektu EARTH, dotyczącego czynników środowiskowych i żywieniowych, mogących mieć wpływ na płodność, dostarczyły dodatkowych informacji.

Praca fizyczna ma wpływ na płodność

Tym razem pod uwagę wzięto rezerwę jajnikową, poziom FSH w surowicy krwi oraz przebieg procedur zapłodnienia pozaustrojowego, ze szczególnym uwzględnieniem liczby uzyskanych podczas stymulacji jajników komórek jajowych, z których możliwe było uzyskanie prawidłowo rozwijających się zarodków. Średnia wieku pań biorących udział w badaniu wynosiła 35 lat, a ich średnie BMI (indeks masy ciała) wynosiło 23.

Według naukowców praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego (noszenia ciężkich przedmiotów) wydaje się nie mieć wpływu na poziom FSH, ale u pań mających zajęcie wyczerpujące fizycznie stwierdzono niższą rezerwę jajnikową i mniej dojrzałych komórek jajowych uzyskiwanych podczas procedury zapłodnienia in vitro. Podobne efekty zaobserwowano także u kobiet pracujących wieczorami, w nocy lub w systemie zmianowym.

Okazuje się więc, że praca zaburzająca funkcjonowanie zegara biologicznego, jak również często wymagająca dźwigania ciężkich przedmiotów, ma negatywny wpływ na proces powstawania dojrzałych komórek jajowych oraz ich jakość. Może to mieć negatywny wpływ na płodność, a także efekty leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego.