Wystąpienie komplikacji dotyczących przebiegu ciąży i porodu jest bardziej prawdopodobne w przypadku ciąży mnogiej niż pojedynczej. Dlatego też, w celu uniknięcia groźnych powikłań, ciąże mnogie, nawet te przebiegające prawidłowo, są często rozwiązywane przed terminem. Według różnych zaleceń ma to miejsce najczęściej pomiędzy 34 – 37 tygodniem w przypadku ciąży mnogiej jednokosmówkowej oraz pomiędzy 37 – 39 tygodniem w przypadku ciąży mnogiej dwukosmówkowej.

W ostatnim czasie międzynarodowy zespół specjalistów postanowił zweryfikować te zalecenia. W tym celu przeanalizował wyniki 32 badań naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat, które obejmowały 35 171 ciąż mnogich. Były to ciąże bliźniacze niepowikłane. Zwrócono uwagę na związek terminu porodu z występowaniem poronień oraz śmierci noworodków. Celem było określenie zalecanego czasu rozwiązania ciąży bliźniaczej, który zmniejszałby ryzyko wystąpienia tych powikłań, ale jednocześnie nie był zagrożeniem ze względu na zbyt wczesne zakończenie ciąży. Specjaliści określili to jako ”watchful waiting”, czyli „baczne czekanie”.

Jaki jest wynik badania?

Okazało się, że w przypadku ciąż dwukosmówkowych ryzyko śmierci płodu lub noworodka utrzymywało się na stałym poziomie do 37 tygodnia ciąży. Jednakże poród późniejszy o jeden tydzień wiązał się ze wzrostem tego ryzyka o 8,8 przypadków na 1000 ciąż i porodów.

W przypadku ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych, ryzyko śmierci płodu/noworodka wydaje się być zwiększone w przypadku rozwiązania ciąży później niż w jej 36 tygodniu, ale naukowcy podkreślili, że ten temat wymaga jeszcze bardziej szczegółowych badań i analizy większej ilości danych.

Ciąża bliźniacza. Nie ma się co martwić

Choć ciąża mnoga często bywa źródłem wielu wyzwań i niepokoju zarówno dla przyszłych rodziców, jak i dla ich lekarzy, nie wszystkie wyniki badań naukowych dostarczają powodów do zmartwień. W ostatnim czasie badacze z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle donieśli, że bliźnięta, zwłaszcza jednojajowe żyją dłużej, za sprawą efektu ochronnego, który daje im wsparcie społeczne brata bliźniaka lub siostry bliźniaczki.