Katarzyna Idzik

Katarzyna Idzik

certyfikowany Embriolog Kliniczny ESHRE i PTMRiE, diagnosta laboratoryjny