Przyczyny niepłodności: Cykl miesiączkowy – źródło płodności

przyczyny niepłodności cykl miesiączkowy

Pojawienie się pierwszej miesiączki u dorastającej kobiety to moment, w którym zaczyna ona osiągać dojrzałość płciową. Regularne krwawienia są najbardziej dostrzeglanym zewnętrznym objawem cyklu menstruacyjnego (miesiączkowego), który jest bezpośrednio odpowiedzialny za płodność kobiety. Na skutek związanych z nim przemian hormonalnych możliwe jest jajeczkowanie, zagnieżdżenie się zarodka w macicy oraz późniejszy rozwój płodu (jeśli doszło do zapłodnienia). W trakcie cyklu w organizmie kobiety zachodzi jednak znacznie więcej przemian, nie tylko hormonalnych – zmienia się także temperatura ciała, samopoczucie fizyczne i psychiczne.

“Wzorowy” cykl menstruacyjny trwa 28 dni, aczkolwiek dla każdej kobiety jego długość jest kwestią indywidualną. Za pierwszy dzień cyklu uznaje się pierwszy dzień miesiączki, ostatnim dniem jest dzień poprzedzający wystąpienie kolejnego krwawienia.

Zauważalna regularność przemian i stały ich przebieg sprawiają, że cykl miesiączkowy można podzielić na kilka etapów. Wyróżniamy dwa podstawowe podziały.

  • Pod względem hormonalnym cykl dzieli się w na cztery etapy:

– menstruację,
– fazę folikularną,
– owulację,
– fazę lutealną.

Przyjmuje się też podział na:
– fazę pęcherzykową wczesną (początkowa część cyklu; trwa do momentu wzbudzenia dojrzewania dominującego pęcherzyka jajnikowego),
– fazę pęcherzykową późną (czas dojrzewania dominującego – pęcherzyka Graafa),
– fazę ciałka żółtego (czas istnienia ciałka żółtego).

  • Pod względem płodności cykl mensturacyjny dzieli się na trzy fazy:

– fazę przedowulacyjnej niepłodności względnej (w skrócie: faza niepłodności przedowulacyjnej)
– fazę okołoowujacyjną płodności (w skrócie: faza płodności)
– fazę poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej (w skrócie: faza niepłodności poowulacyjnej)

Cykl mensturacyjny kobiety jest procesem bardzo złożonym, zależnym od wielu czynników. Aby zrozumieć pewnie nieprawidłowości i ich wpływ na płodność warto poznać mechanizm jego działania. W tym celu każdą z faz cyklu opiszemy dokładnie w następnych postach. Faza pierwsza już za dwa tygodnie.

Ostatnie wpisy