Dotacja

Dotacja

ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA ZIĘBA

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Wdrożenie innowacyjnej usługi profilaktyki niepłodności i świadomego rodzicielstwa szansą na wzrost
konkurencyjności firmy.
Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy innowacyjnej usługi profilaktyki
niepłodności i świadomego rodzicielstwa
będącej efektem wieloletnich doświadczeń specjalistów w pracy z parami starającymi się o dziecko.
Usługa polegać będzie na jednoczesnym badaniu zarówno mężczyzny jak i kobiety oraz ich przygotowaniu
do zajścia w ciążę i urodzeniu zdrowego dziecka.
Realizacja zadań umożliwi wnioskodawcy wdrożenie we własnej działalności gospodarczej
innowacji produktowej w postaci nowej, innowacyjnej usługi profilaktyki niepłodności i świadomego
rodzicielstwa oraz innowacji nietechnologicznych:

  • organizacyjnej i marketingowej przez co nastąpi wzrost konkurencyjności firmy na rynku specjalistycznych
    usług lekarskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 196 268,85 PLN
Wartość projektu: 472 755,24 PLN

dotacja

ZIĘBA CLINIC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA ZIĘBA

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Innowacyjne usługi leczenia chorób cywilizacyjnych sposobem na wzrost konkurencyjności, utrzymanie miejsc pracy oraz zwiększenie zatrudnienia w dobie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa ludzkiego COVID-19 (SARS-CoV-19) „
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych usług medycznych :

  1. Leczenie pacjentów posiadających męskie komórki rozrodcze z nadmierną fragmentacją DNA
  2. Leczenie pacjentek po stwierdzeniu niepłodności
  3. Leczenie dożylne w przypadku niedoborów witaminowych
  4. Leczenie pacjentów z przewlekłymi zmianami miażdżycowymi oraz stwierdzoną zakrzepicą.
  5. Onkologia- leczenie spersonalizowana
  6. Leczenie niepłodności u otyłych pacjentek poprzez obniżenie BMI z jednoczesną eliminacją związków toksycznych z organizmu.

Realizacja tych usług pozwoli na całkowitą lub częściową eliminację skutków chorób cywilizacyjnych.
Projekt jest efektem  doświadczeń specjalistów Zięba Clinic obserwujących zmieniające się potrzeby pacjentów w sferze medycznej jak i realizacji procesu leczenia na miarę XXI wieku oferując innowacyjny sposób obsługi i świadomości pacjenta o przebiegu leczenia.
Zakres przewidzianych prac polega na zakupie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia procesu leczenia.
Dofinansowanie projektu z UE: 785 760, 25 zł
Wartość projektu: 1 048 656,47 zł

Wyślij e-mail lub zadzwoń


Skontaktuj się z nami


Masz pytania? Zadzwoń
+48 32 202 36 35

Napisz wiadomość
info@ziebaclinic.pl