Zięba Clinic

Badania Prenatalne

Jesteś w ciąży i chcesz sprawdzić czy Twoje dziecko jest zdrowe?

Zaleca się, aby każda kobieta w ciąży wykonała badania prenatalne – dla zdrowia dziecka i bezpieczeństwa ciąży.

Tylko do końca marca film z badania prenatalnego otrzymasz za darmo!

Badania Prenatalne

Jesteś w ciąży i chcesz sprawdzić
czy Twoje dziecko jest zdrowe?

Zaleca się, aby każda kobieta w ciąży wykonała badania prenatalne – dla zdrowia dziecka i bezpieczeństwa ciąży.

Tylko do końca marca film z badania prenatalnego otrzymasz za darmo!

Nasza klinika

Zdrowa ciąża
Bezpieczne dziecko

Celem diagnostyki prenatalnej jest wczesne rozpoznanie wad rozwojowych u płodu jeszcze w łonie matki.

Wczesne rozpoznanie wad rozwojowych pozwala nie tylko lepiej przygotować się do porodu oraz zaplanować skuteczne leczenie po narodzinach dziecka, ale i rozpocząć leczenie jeszcze podczas ciąży. Ciąża z nami to bezpieczeństwo i komfort.

Kiedy wykonać badania prenatalne

Badanie ultrasonograficzne przeprowadza się nie rzadziej niż trzy razy w trakcie ciąży.

Po raz pierwszy powinno odbyć się między 11. a 14. tygodniem, drugi raz między 18. a 23. tygodniem, a ostatni między 28. a 32. tygodniem ciąży.

I TRYMESTR

I trymestr  trymestr – badanie wykonuje się pomiędzy 11 tygodniem, a maksymalnie 13 tygodniem i 6 dniem ciąży.

WYKONUJEMY:

 • USG 3D – potwierdzenie wieku ciążowego, diagnostyka wad płodu, stwierdzenie czy płód jest żywy, określenie kosmówkowości – czynnika determinującego ciążę mnogą.
 • białko PAPP-A oraz wolna gonadotropina kosmówkowa ßhCG (test podwójny). Te testy biochemiczne umożliwiają określenie ryzyka występowania u dziecka zespołów genetycznych – Downa (trisomia 21), Pataua (trisomia 13), Edwardsa (trisomia 18).

 w uzasadnionych przypadkach amniopunkcja – inwazyjna metoda diagnostyczna, o wykonaniu której decyduje pacjentka po uzyskaniu informacji o wynikach badań od lekarza wykonującego diagnostykę prenatalną.

II TRYMESTR

II trymestr – badanie wykonujemy między 18 a 23 tygodniem i 6 dniem ciąży.

WYKONUJEMY:

 • USG 3D lub 4D – określenie położenia łożyska, ocena każdej części ciała płodu oraz ilości wód płodowych i wielkości płodu. U kobiet zagrożonych przedwczesnym porodem można także zmierzyć długość szyjki macicy poprzez badanie przezpochwowe. Można już zobaczyć rysy twarzy dziecka.
 • Echokardiografia płodu (echo serca) – umożliwia ocenę anatomii serca, ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek, a także przepływu krwi przez serce dziecka. Dzięki temu możliwe jest wykrycie większości wrodzonych wad serca oraz nieprawidłowości w budowie i funkcji układu krążenia.

    Test Potrójny – wykonywany u ciężarnych, które wcześniej nie robiły badań przesiewowych lub jako uzupełnienie badań z I trymestru.

III TRYMESTR

III trymestr – badanie wykonujemy  Między 30 a 32 tygodniem ciąży.

WYKONUJEMY:

 • USG 3D lub 4D – pomiar wielkości płodu i szacunkowe określenie jego masy, badanie ruchów, ocena łożyska, pomiar ilości wód płodowych, ocena przepływu krwi do łożyska i płodu.

Laboratoryjne badania prenatalne

Nieinwazyjne badania genetyczne z krwi matki 99,9% skuteczności w ocenie ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu.

Testy, do których potrzeba tylko niewielka ilość krwi przyszłej mamy, stąd zagrożenie dla płodu nie istnieje.

Test PAPP-a pozwala ocenić ryzyko zachorowania dziecka na zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Patau. Pobraną od ciężarnej kobiety próbkę krwi poddaje się analizie biochemicznej, która określa stężenie PAPP-A (ciążowe białko osoczowe A) oraz wolnej beta hCG (wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej).

Test PAPP-a połączony z badaniem przezierności karkowej (badanie USG) jest nazywany testem połączonym czyli złożonym (ang. CST, Combined Screening Test) i w takim ujęciu składa się z 3 elementów: Szczegółowy wywiad lekarski,  Biochemiczną analizę krwi, USG przezierności karkowej

Test potrójny to przesiewowe badanie prenatalne polegające na oznaczeniu poziomu AFP, beta-hCG i wolnego estradiolu. Test potrójny wykonuje się w celu oceny ryzyka urodzenia dziecka z wadami genetycznymi lub zespołami chromosomalnymi.  Test polega na analizie biochemicznej krwi.

Jest to badanie nieinwazyjne oraz bezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka. Test potrójny pozwala oszacować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wad chromosomowych u płodu tj. Zespół Downa, zespół Edwardsa, wady cewy nerwowej, rozszczep kręgosłupa. Test potrójny nie wykrywa zespołu Patau. Wykrywa 7 na 10 płodów z wagą genetyczną. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek odchylenia od normy wskazującego na ryzyko wystąpienia jednej z anomalii, należy rozważyć wykonanie amniopunkcji.

Badanie NIFTY opiera się na analizie wolnego, pozakomórkowego DNA płodu, które już po upływie miesiąca od chwili poczęcia zaczyna być obecne we krwi matki. Pozwala ocenić ryzyko wystąpienia trisomii 21., 18. i 13. Badanie wykonuje się również w celu stwierdzenia ryzyka nieprawidłowości  w obrębie chromosomów płci, a w tym wystąpienia zespołu Klinefeltera, zespołu Turnera, zespołów XXX, XYY oraz zespołów mikrodelecyjnych 5p (zespół kociego krzyku), 1p36, 2q33.1,  zespołu Jacobsena (11q23), zespołu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespołu Van der Woude (1q32.2), zespołu Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2). W sumie test NIFTY pro bada aż 94 choroby genetyczne.

Pojawienie się przesiewowego testu NIFTY na polskim rynku medycznym można uznać za przełomowy moment w dziedzinie bezpiecznych badań prenatalnych. Jego wysoka czułość przewyższa wszystkie stosowane dotychczas metody badawcze badań przesiewowych, w tym testu PAPP- A

SANCO to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji. Określa on ryzyko wystąpienia trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz kilkunastu zespołów wad wrodzonych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi.

Badanie może zostać uzupełnione o SANCO Test RHD.  Test Prenatalny mogą wykonać Pacjentki w ciąży z in vitro (również z komórką jajową dawczyni), a  także w ciąży bliźniaczej (tylko obecność trisomii 21,18,13 oraz określenie płci płodu). Rekomendowane jest wykonanie badania pomiędzy 10. a 24. tygodniem ciąży.

Mamy swoje sposoby

O ZIĘBA CLINIC

Jesteśmy z Wami od pierwszego marzenia o byciu rodzicem, przez czas kiedy zobaczycie dwie kreski aż do szczęśliwego rozwiązania.

Najlepsi na rynku specjaliści z Zięba Clinic:

 • poprowadzą Was przez ciążę
 • wykonają pierwsze USG, podczas, którego zobaczycie i usłyszycie bijące serce dziecka,
 • wykonają USG na wszystkich etapach ciąży w technologii 3D i 4D na nowoczesnych aparatach ultrasonograficznych.
 • wykonają kompleksową diagnostykę ciąży i płodu w tym USG genetyczne,
 • wykonają test PAPA,
 • wykonają test prenatalny NIPT (NIFTY).
 • możliwe jest szybkie przeprowadzenie zabiegu amniopunkcji w sytuacji wysokiego ryzyka urodzenia dziecka z wadą genetyczną.
 •  

Ciąża z nami to bezpieczeństwo i komfort. Wyróżnia nas empatia i brak pośpiechu.

 

Badania Prenatalne

 • Badanie prenatalne I trymestr
  250 zł
 • Badanie prenatalne II trymestr
  250 zł
 • Badanie prenatalne III trymestr
  250 zł
 • Badanie przepływów
  150 zł
 • Echocardia płodu
  250 zł
 • Test Nifty
  2200 zł

ODBIERZ Film z badania USG za darmo.
TYLKO DO KOŃCA MARCA!

* ograniczona ilość